Ledtrådar – stolphål, DNA och andra spår från forntiden

Malmö Museer
Ny basutställning, 29 mars 2021

Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer.

Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer.

Malmö Museer har öppnat en ny forntidsutställning: Ledtrådar – stolphål, DNA och andra spår från forntiden. Den handlar om människorna som levde i Skåne långt före oss – och spåren de lämnade efter sig.

När kom de? Varifrån kom de? Hur levde de? Följ spåren från äldsta stenålder för 14 000 år sedan fram till slutet av järnåldern för ungefär 1 000 år sedan. Upptäck paralleller till vår egen tid. Teman som mat, kontakter, boende och döden ger spännande ledtrådar till vardagslivet för människorna i forntidens Skåne. Dessutom presenteras flärd och designklassiker som har sitt ursprung i forntiden.

Utställningen fokuserar också på metoder för att hitta, datera och analysera arkeologiska fynd som smycken, vapen, växtdelar och skelett. Nya metoder och analyser inom forskningen förbättrar och förändrar ständigt vår kunskap om forntiden. När det på 1950-talet blev möjligt att datera sådant som trä, sädeskorn och ben var det en sensation. Nu ger DNA-resultat svar på många tidigare obesvarade frågor.