Krav på skydd för det rörliga kulturarvet

Ångfartyget Trafik i Hjo

Ångfartyget Trafik i Hjo

I Sverige finns en skattkista full av historiska transportmedel: stridsflygplan, veteranbilar, ånglok, fartyg och mycket mer. Men det rörliga kulturarvet saknar helt lagskydd, något som Transporthistoriskt Nätverk kräver en ändring på.

Från mopeder till veteranflyg, från museijärnvägar till skepp: Det rörliga kulturarvet utgörs av en stor mängd historiska transportmedel i luften, på land och i vatten. Många av fordonen är fortfarande fullt funktionsdugliga. Gemensamt för det rörliga kulturarvet är att det berättar om det moderna samhällets framväxt och hur människor har rest och varor transporterats genom århundraden. Ofta är det ideella krafter som vårdar och tillgängliggör detta kulturarv för allmänheten.

– Det rörliga kulturarvet måste upplevas. Den som någon gång har rest med en museijärnväg eller sett ett åttio år gammalt flygplan i luften förstår varför det är så viktigt att bevara. De här farkosterna transporterar oss i tid och rum och gör vår historia greppbar på ett helt unikt sätt, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och sammankallande för Transporthistoriskt Nätverk.

Till skillnad från det traditionella markbundna kulturarvet saknar det rörliga kulturarvet lagskydd. Detta har Transporthistoriskt Nätverk arbetat för att förändra sedan organisationen bildades 2012. Nätverket representerar elva organisationer inom det rörliga kulturarvet, med sammanlagt över 200 000 medlemmar.

Våren 2017 meddelade Sveriges riksdag att man ställer sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör ta fram en skyddande lagstiftning för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet sammanställde under 2018 en rapport med lagförslag till kulturdepartementet. Nu är det hög tid att lagskyddet blir verklighet, anser nätverket.

– Svensk kulturarvslagstiftning har sedan Axel Oxenstierna varit inriktad på markbundet kulturarv och att detta fortsätter utesluter skydd av det rörliga kulturarvet, säger Rutger Palmstierna från Båthistoriska Riksförbundet, som är en av medlemsorganisationerna.

Under Almedalsveckan samlades organisationerna inom det rörliga kulturarvet och det hölls en debatt där riksdagspolitikerna Isak From (S) och Anders Åkesson (C) diskuterar ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet med Rutger Palmstierna från Transporthistoriskt Nätverk.

(2022-07-19)

Se även Det rörliga kulturarvet behöver mer skydd (2021-02-23)