Svenska kungar och mäktiga män

Vem var Sveriges mäktigaste man genom tiderna? Det kanske är en omöjlig fråga men troligast är nog att finna honom bland våra kungar. Gustav Vasa innehar en självklar plats – han ville veta allt, styrde och ställde efter eget tycke. Eller var det Karl XII, som avvecklade sin förmyndarregering och gjorde sig själv till enväldig kung?

Svenska kungar och mäktiga män porträtterar tio svenska makthavare från vitt skilda epoker, alla med olika förhållande till den den makt de utövade. Några var födda till härskare, andra fick sin position genom en envis kamp – ofta med blod på händerna:

Bo Jonsson Grip, medeltida storman som ägde halva riket; Erik av Pommern, unionskung som blev sjörövare; Karl Knutsson Bonde, vår historias mest blodbesudlade regent; Gustav Vasa, landsfader med sinne för finanspolitik; Jöran Persson, brutalt avrättad rådgivare; Johan Skytte, kunglig lärare trots enkelt ursprung; Karl XII, envåldshärskare som vägrade gifta sig; Gustav III, kulturkung som utnyttjade poeter i sin propaganda; Oscar I, reformvänlig innan han besteg tronen; Gustaf V, förlorade makten, räddade monarkin.

Sju av de tio texterna har tidigare publicerats i tidskriften Populär Historia, medan resten är nyskrivna.

Magnus Bergsten (redaktör):
Svenska kungar och mäktiga män. Tio historiska porträtt
Historiska media
142 sidor, inbunden
Utkom i mars 2001