Stöd till oberoende forskning om Raoul Wallenberg

Regeringen har beslutat att ge 175 000 kronor i projektstöd till Utrikespolitiska institutet. Stödet skall användas för att inrätta en projektgrupp som skall sprida kännedom, framförallt utanför Sverige, om det svenska anslaget till oberoende forskning om Raoul Wallenberg.

Projektgruppen skall också undersöka möjligheterna till gemensamma forskningsprojekt med i första hand ryska och ungerska forskare, men även forskare från andra länder. Projektgruppen förväntas redovisa resultatet den sista juni nästa år.

Den 4 december beslutade regeringen att tilldela sammanlagt 172 500 kronor i stöd till Wilhelm Agrell, Jan Lundvik och Arkadij Vaksberg för olika forskningsprojekt om Raoul Wallenberg. Dessutom fick Max Grunberg 28 000 kronor för sitt långvariga engagemang och för hans arbetes betydelse för fortsatta efterforskningar om Raoul Wallenbergs öde.

Stöd till oberoende forskning om Raoul Wallenberg föreslogs i den svensk-ryska utredningen om Raoul Wallenbergs öde som presenterades i januari 2001. Regeringen beslutar om projektstöd efter att en referensgrupp bestående av forskare har gett sitt yttrande.

(2003-12-14)