Perrongtak i Krylbo blir byggnadsminne

Regeringen har i dag fattat beslut om att ett perrongtak med tillhörande gångbro vid Avesta-Krylbo station skall vara statligt byggnadsminne.

Själva stationshuset är sedan tidigare byggnadsminne och genom byggnadsminnesförklaringen av perrongtaket och gångbro förstärks det kulturhistoriska värdet av stationsmiljön. Stationshuset uppfördes under 1870-talet och under 1920-talet tillkom gångbron av järn för att underlätta gångtrafiken vid stationen. Perrongtaket av lamellträ uppfördes under 1950-talet.

Regeringen har idag också fattat beslut om att utfärda skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Storumans station. Stationen uppfördes under 1920-talet i timmer och bär drag av både nationalromantik och 20-talsklassicism.

(2006-02-09)