Medeltida gravar funna i Malmö

I slutet av förra veckan påträffade Malmö Kulturmiljös arkeologer fem gravar vid schaktningsarbeten på Göran Olsgatan i Malmö. Gravarna framkom utanför entrén till S:t Petri kyrka, alldeles intill den kyrkogårdsmur som fanns på platsen fram till 1853.

Inför Gatukontorets ombyggnad av Kalendegatan till gågata pågår schaktningar för vatten- och avlopp. Malmö Kulturmiljös arkeologer övervakar arbetena och de fem gravarna är de första intakta lämningarna som påträffats sedan arbetena inleddes i oktober förra året.

Två barngravar och tre vuxengravar har hittats i ett schakt väster om S:t Petrikyrkans port. Gravarna antas vara medeltida, några möjligen yngre. De omrörda benen i en av gravarna tyder på att platsen använts för begravningar under flera generationer. Skeletten framkom mitt i Göran Olsgatan, intill den tidigare kyrkogårdsmuren. Den sista begravningen på kyrkogården ägde rum 1829 och kyrkogårdsmuren revs 1859.

– Genom osteologiska analyser kommer vi att få mer kunskap om människorna som begravts här, hur gamla de var, om de var män eller kvinnor och om de hade några sjukdomar, säger platschef Berit Björhem.

Vid en tidigare undersökning vid Själbodgatan, sydväst om 1300-talskyrkan, påträffades så mycket som 13–14 lager skelett staplade på varandra. Här framkom också två pilgrimsgravar från 1300-talet med fynd av pilgrimsmusslor. Kyrkogårdsmuren har påträffats vid flera tillfällen. Det var därför inte oväntat att fler gravar skulle komma i dagen när schakten togs upp väster om kyrkan.

Arkeologerna räknar med att stöta på flera lämningar i anslutning till kyrkan vid de fortsatta schaktningarna i veckan.

– Vi hoppas få fram mer kunskap om hur denna västra del av kyrkogården har använts, hur bred gatan utanför har varit och hur långt kyrkogården sträckte sig, säger Berit Björhem.

Fortsatta undersökningar kan möjligen ge svar på hur gamla gravarna är. Ombyggnaden av Kalendegatan beräknas vara klar i månadsskiftet april/maj 2006.

(2006-02-13)