Peter Englund utnämnd till professor

Historikern och författaren Peter Englund har utsetts till professor i historiskt och social berättande vid Dramatiska Institutet. Englund tillträder tjänsten i höst och förordnandet löper inledningsvis över tre år, men kan förlängas. Han efterträder Per Lysander, som i sommar blir rektor för Dramatiska Institutet.

– Jag har länge trott på berättandet som ett sätt att göra världen begriplig. Denna tro har drivit mig som forskare och väglett mig som författare, och den har på senare tid även lockat mig att pröva på manusskrivande för film och television. Professuren ger mig möjlighet att utveckla detta intresse i en synnerligen skapsam miljö, där lärandet hoppeligen kan bli en ömsesidig affär, kommenterar Peter Englund.

Tillträdande rektorn Per Lysander är mycket nöjd med rekryteringen av sin efterträdare:

– Att Peter Englund nu kan knytas till Dramatiska Institutet känns som julafton innan midsommar.

Lysander anser Institutets intellektuella miljö både kommer att fördjupas och breddas av Peter Englunds närvaro, vilket kommer att märkas i framtidens film och teater, radio och television.

– Det gränsöverskridande som det innebär att en kreativ historiker stiger in på en konstnärlig högskola kan få nog så stora konsekvenser. Enda tänkbara sörjande inför detta bör vara den traditionella universitetsvärlden, kommenterar Per Lysander.

(2001-06-11)