Södermannalagen till Kungliga biblioteket

Nu finns ett praktexemplar av Södermannalagen deponerat hos Kungliga biblioteket i Stockholm. Det är nedtecknat våren 1335, bara åtta år efter att lagen stadfästes. Södermannalagen är en av de lagar som haft stort inflytande på Magnus Erikssons landslag som juridiskt enade riket Sverige.

Sodermannalagen. Foto: www.kb.dk
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Södermannalagen stadfästes 1327 av Magnus Eriksson och är en av de tidiga landskapslagar som inspirerade till densammes, Magnus Erikssons landslag, då han blivit kung. Magnus Erikssons landslag var den första riksomfattande lagsamlingen. Skapandet av en gemensam lagsamling är en av grundstenarna till ett enat Sverige och därför är landskapslagarna viktiga ledtrådar till rättsstatens utveckling.

Det finns ytterligare ett exemplar av Södermannalagen hos KB, men det exemplar som Det Kongelige bibliotek deponerar är ett praktverk som överträffar det som funnits i Stockholm sedan tidigare. Det här exemplaret av Södermannalagen är nedtecknat 1335 och handskriften förvärvades till nationalbiblioteket i Köpenhamn på auktion 1789.

Södermannalagen. Foto: www.kb.dk
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Södermannalagen visades upp i en säkerhetsmonter vid en pressträff i torsdags, men fortsättningsvis skall handskriften att finnas i KB:s magasin och inte visas upp för allmänheten.