Riksförbundet Sveriges museer får generalsekreterare

Mats Persson har utsetts till generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer. Han blir Riksförbundets första generalsekreterare och tillträder den 15 mars 2010.

Mats Persson kommer närmast från en tjänst som projektledare vid Region Blekinge och har bred erfarenhet av museifrågor som vice ordförande i Riksförbundet Sveriges museer, förutvarande ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd samt i Blekinge museum.

Mats Persson, ny generalsekretare för Riksförbundet Sveriges museer
Mats Persson, ny generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

– Jag är glad att vi kunnat rekrytera Mats Persson till posten som generalsekreterare. Hans kunskap och engagemang i samhällsfrågor i kombination med hans erfarenhet av museifrågor är en gedigen grund att stå på i arbetet med att sprida kunskap om museernas betydelse i Sverige, säger Riksförbundets ordförande Lars Amréus.

– Det är en stor ära och utmaning för mig att få förtroendet att företräda och utveckla Riksförbundet Sveriges museers roll som en aktiv och tydlig aktör i samhället, säger Mats Persson.

Riksförbundet Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen och har omkring 150 medlemsmuseer.

(2010-02-06)