Platserna Andrée lämnade efter sig

Åren 1893–1895 genomförde den senare så uppmärksammade och dramatiskt försvunne Salomon August Andrée nio fria färder med gasballongen Svea. Han flög från Stockholm och Göteborg. Landningarna skedde runtom i Sverige. Och en gång i Finland.

Svea-flygningarna har tidigare främst beskrivits vara provflygningar inför den berömda polarexpeditionen. Här ställs de i ett samlat fokus för första gången.

Färderna genomfördes med vetenskapliga och militära motiv men rymde också dramatiska och dråpliga inslag. Andrée trodde sig fara över Vänern för att några minuter senare landa på Gotland. ”Tokdumma” människor i Intagan gick in för att läsa Bibeln istället för att hjälpa luftfararen. På finska Eskören tillverkade Andrée en flagga av ”ett onämnbart klädesplagg” för att påkalla hjälp.

I anslutning till 125-årsdagarna för flygningarna har landningsplatserna besökts för att utröna vad som finns kvar av händelserna idag. I Vara har Conditori Nordpolen skapat ett särskilt Andrée-rum som minner om landningen. I Småland har informationsskyltar placerats ut. I Finland finns en livlig minneskultur kring landningsplatsen. På Dalarö är landningen i det närmaste glömd.

Hur kommer det sig att det skiljer så mycket från plats till plats? Det här är också en bok om hur händelser blir till historia.

Carl-Johan Svensson är lektor i historiedidaktik vid Högskolan i Jönköping. Han disputerade med avhandlingen Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia  och har tidigare utkommit med Äkta och oäkta förfalskningar – en konstskatt i polishusets källare. Håkan Jorikson, chef för Grenna museum Andréexpeditionen Polarcenter, har skrivit bokens förord.

Carl-Johan Svensson:
Provflygningarna. Platserna Andrée lämnade efter sig
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021