Politiskt aktörskap i Sverige 1880–1930

Decennierna kring förra sekelskiftet var en turbulent tid med stora omvälvningar i det svenska samhället. I denna bok möter läsaren tio personer som var med och agerade politiskt i skeendet. Riksdagsledamöter som Nelly Thüring finns med, men också skribenter som Elin Wägner, akademiker som Pontus Fahlbeck och folkrörelsepersoner som Martin Andersson. De porträtterade tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal men gemensamt hade de viljan att göra avtryck i en komplex och föränderlig politisk värld.

Författarna till boken beskriver tidens förändringar genom att visa hur aktörernas position och situation skiftade, och hur de själva reagerade på samhällsomvandlingen. Men skribenterna vill även lyfta fram själva aktörskapet och låta handlandet stå i fokus. I texterna blir det tydligt hur typiskt det var för perioden att politiskt aktiva rörde sig mellan olika handlingspositioner och sammanhang som riksdagen, medie- och affärsvärlden, universiteten eller organisationer och samfund på gräsrotsnivå.

De medverkande författarna är Malin Arvidsson, Erik Bengtsson, Gunnela Björk, Christina Carlsson Wetterberg, Josefin Hägglund, Anton Jansson, Katarina Leppänen, Oscar Nygren, Anders Pedersson och Hannes Rolf.

Anton Jansson, Josefin Hägglund & Erik Bengtsson (redaktörer):
Politiskt aktörskap i en omvandlingstid. Sverige 1880–1930
Nordic Academic Press
Utkom 2024