Hjärtats kulturhistoria

Hur har man förstått hjärtat i andra kulturer? Vad har det representerat symboliskt? Och hur har vårt eget europeiska sätt att förstå hjärtat uppstått, med sina olika former och funktioner? Dessa frågor försöker Ole Martin Høystad besvara i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Med exempel från kultur- och religionshistoria, konst och litteratur ger boken skildring av hur man i olika tider har använt hjärtat som bild på vad det innebär att vara människa.

Från den mystiske Gilgamesh i Mesopotamien och hans oroliga hjärta till medeltidens ridderlighet och romantikens förälskade hjärta har hjärtat varit symbolen för passion, kärlek och olika mänskliga kvaliteter. Vi talar därför om ett varmt, stort och gott hjärta, eller om ett hjärta som är kallt och hårt.

Høystad analyserar de skillnader som finns i attityder hos människor från olika kulturer. Men just på grund av de grundläggande olikheterna mellan exempelvis arabiska och europeiska kulturer blir det nödvändigt att förstå hjärtats roll i dessa kulturer, inte bara för att förstå andra, utan också för att förstå oss själva.

Trots att hjärtat är den viktigaste symbolen för mänsklighet finns det relativt lite skrivet om hjärtat i världslitteraturen, förutom i ett medicinskt perspektiv.

Ole Martin Høystad är filosofie doktor och professor emeritus i kulturstudier vid universitetet i Sørøst-Norge, där han arbetat tvärvetenskapligt inom litteraturvetenskap, filosofi och idéhistoria.

Ole Martin Høystad:
Hjärtat. En kulturhistorisk resa
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2024