Fyra professorer i svensk folklivsforskning protesterar mot planerna på att lägga ner Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5635384