Fyra professorer i svensk folklivsforskning protesterar mot planerna på att lägga ner Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5635384