Det är framför allt högutbildade kvinnor som går på museum och det vill flera partier ändra på, bland annat Socialdemokraterna genom att återinföra fri entré. Men en rapport från Myndigheten för Kulturanalys indikerar att entréavgiften inte spelar så stor roll för mångfalden bland besökarna. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5774395