Rädda Klaverens Hus unika samlingar

Här i Söderhamns kommun finns en unik samling klaver (pianon, flyglar och cembalo) som idag hotas på grund av att Söderhamns kommun inte längre har möjlighet att betala hyra för instrumentförråden. Samlingen har ett stort musikhistoriskt värde, vars ansvar borde vara nationellt. Den är till och med större än statliga Musikmuseets samlingar som den skulle kunna komplettera på ett utmärkt sätt.

Samlingarna omfattar även en stor mängd verktyg, ritningar, maskiner och dokument från Sveriges tidigare mycket talrika pianoindustrier som har ett stort industrihistoriskt värde.

Föreningens instrumentsamlingar är så omfattande och av så hög kvalitet att de är av stort intresse även utanför Europas gränser. Söderhamns kommun sitter alltså på en kulturhistorisk skatt av nationellt och europeiskt intresse men har inte råd att förvalta den.

Utöver de historiska värdena för experter inom området är samlingen också en tillgång för oss här i regionen. I Klavermuseum i Söderhamn finns de mest intressanta klaveren utställda med möjlighet till guidade visningar. Föreningen Klaverens Hus arrangerar även regelbundna konserter på instrumenten. Båda dessa verksamheter hotas i förlängningen om föreningens finansiering inte kan säkras.

En långsiktig lösning för Klaverens Hus måste ha nåtts senast i januari 2011. I annat fall går samlingarna förlorade. Ett möjligt sätt att säkra dem är att de får ett statligt huvudmannaskap och införlivas med Musikmuseets klaversamlingar. Jag själv skulle mycket uppskatta en sådan lösning och har nu också väckt en riksdagsmotion om detta.

Hans Backman
Riksdagsledamot (FP) från Gävleborg