Staten måste ta ansvar för vårt fotografiska kulturarv

Vårt nationella fotografiska arv är i dag bristfälligt omhändertaget och utspritt på en rad olika institutioner. Vad som saknas är ett övergripande ansvar. För att komma till rätta med problemet behövs en statlig översyn och samordning, skriver flera av fotografins företrädare. [SvD]

Läs debattartikeln här: https://www.svd.se/staten-maste-ta-ansvar-for-vart-fotografiska-kulturarv