Öppet brev till
Måleriföretagen i Sverige
Svenska målareförbundet

Rädda Måleriyrkets museum!

Interiör från Måleriyrkets museum. Foto: Måleriyrkets museum

Foto: Måleriyrkets museum

Vi uppmanar er huvudmän för Måleriyrkets museum – Svenska målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige, att rädda er egen historia! Måleriyrkets museum har unika föremålssamlingar och arkiv som beskriver det äldre måleriets och måleriyrkets utveckling i Sverige. Något motsvarande finns inte. Behåll möjligheten för era nuvarande och framtida kollegor att vidareutveckla sin kompetens om traditionellt måleri. Dra inte tillbaka era anslag till museet, då riskerar samlingarna att skingras eller kasseras.

Den årliga konferensen Färgforum samlade i år knappt 100 experter inom traditionellt måleri. Vi representerar en bred kompetens inom målerihantverk och kunskap om historiskt måleri, beställare och verksamma i myndigheter, museer och universitet, antikvarier och arkitekter, producenter av traditionella färgprodukter, yrkesmålare och målerikonservatorer.

Detta brev har författats och undertecknats vid den årliga sammankomsten Färgforum i Malmö den 19-20 maj 2018, arrangerat av Svenska byggnadsvårdsföreningen, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk. Vid sammankomsten medverkade personer från flera länder, framför allt från Sverige, Norge och Finland.

Malmö den 20 maj 2018

Gunnar Almevik, Göteborgs universitet, Kulturvård
Heléne Arthursson, Östergötlands museum
Victoria Ask, Antiquum
Fredrik Backman, Örestads måleri
Susanna Barros, M Barros Kultur & Konservering
Ulrika Bask, Stadsholmen
Arianna Benigno, Länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen
Anna Berg, Grön Färg
Helena Bratt, Helena Bratt konst & Hantverk
Johan Claesson, Engwall & Claesson
Malin Elldin, Byggfabriken
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer
Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen
Suzanne Fischer, Independent researcher
Karin Fridell, Anter KFA
Tom Granath, Dacapo Mariestad
Marta Gunnarsson, Ankdammen konsult
Marie Gyllensvaan, Dacapo YH, Göteborgs universitet
Anders Göransson, Göteborgs universitet
Helene Hanes, Statens Fastighetsverk
Dan Hansen, Wibo färg
Christina Heberlein, Kulturvård Heberlein
Marietta Helmvee, Dacapo Mariestad
Anne Håkansson Kalsås, Anne Håkanssons Måleri
Billy Höök, Nationalmuseum
Lisa Johansson, Tyréns
Eva Järnerot, Pictor målerikonservering
Jessica Jönsson, Helsingborgs stad
Max Laserna, Max Laserna Byggnadsantikvarie
Linda Lindblad, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet
Maria Lorentzi, Stadsholmen
Anette Lund, Contexto
Outi Moilala, Göteborgs Universitet
Bent Erik Myrvoll, Norsk Håndverksinstitutt, Stf Lillehammer Museum
Samuel Nilsson, Snickarnilsson
Sten Nilsson, Snickarnilsson
Ing-Marie Tarkkanen, Örebro länsmuseum
Frida Nordström, Büro West Denkmalspflege
Cristina Nordström Järpedal, Göteborgs universitet
Ingalill Nordström, Göteborgs universitet, Kulturvård
Lotta Näckter, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Henrik Ogstedt, Ogstedt Antikvarie
Alexandra Ohliw, Konservering & Kulturvård
Elisabeth Oskarsson, Dacapo Mariestad
Benita Palm, Dacapo Mariestad
Johanna Palm-Avis, Östergötlands museum
Marianne Petersen, Akanthus stenkonservering
Andreas Roxvall, Kulturvård Heberlein
Anne Simonsen, Køpenhamns konservator
Lin Spanbak, Lin Spanbak
Linnea Stolle, Restaurera Sverige
Marianne Strandin, Stiftelsen Skansen
Kajsa Söderberg, Conservator
Mathilda Thorlund Brönmark, Målerikonservator Wedberg
Demi Thorsteinsson, Ankdammen konsult
Ludvig Tigerhielm, ÖfwerSelö Byggnadshantverk och Kulturvård
Bengt Wahlgren, Restaurera Sverige
Vicky Wenander, Svenska byggnadsvårdsföreningen
Ivar Wenster, Ankdammen konsult
Edwin Verweij, Niku
Ingrid Welbeg, Ingrid Welbeg
Britt-Marie Wickberg, Wickberg Kulturmåleri

(2018-04-27)