”Visst jobbar vi med Förintelsen”

Replik till Bosse Schöns Forum för levande historia tiger om förintelseplaner

Som du mycket väl känner till arbetar Forum för levande historia med Förintelsen och andra brott mot mänskligheten som utgångspunkt. Detta innefattar såväl de processer som ledde fram till Förintelsen och andra brott mot mänskligheten, som kopplingen till nutiden. Vårt arbete skulle inte vara meningsfullt om vi inte berörde de faktorer som leder fram till intolerans och förföljelse. Detta gäller exempelvis vårt homo-, bi- och transprojekt där vi uppmärksammar en av den nationalsocialistiska terrorns glömda offergrupper, de homosexuella, som än idag utsätts för våld. En annan glömd offergrupp som vi valt att uppmärksamma är romerna – Europas idag sannolikt mest diskriminerade minoriteter. Även detta är en del av vårt uppdrag.

Vi tycker det är bra att du och andra aktörer, journalister, författare och forskare, fortsätter gräva i arkiven på jakt efter fakta om Sveriges olika roller under Förintelsen. Än finns det många stenar att vända. Forum för levande historia bidrar, och håller i högsta grad kunskapen om Förintelsen levande. Förutom den årligen återkommande Förintelsens Minnesdag den 27 januari, nationella lärarseminarier och samtalskvällar om flyktingpolitik och steriliseringar i folkhemmet, förbereder vi nu en utställning om Sverige och Förintelsen med vernissage på Kristallnatten den 9 november. Parallellt pågår en seminarieserie, den 6 oktober tar vi upp ”Nazismen i Sverige”. Välkommen då.

Heléne Lööw
Chef för Forum för levande historia

(2005-10-11)