Om det gamla fiskeläget Råå

Segelmakaren Jöns Petter Jönsson på Råå, vars far omkommit i en smugglingsolycka, hade startat eget i slutet av 1800-talet och levde vidare med sönerna Enok och David.

I boken På segelmakarens tid, illustrerad med åldrade fotografier, berättar Otto von Friesen om livet på det gamla fiskeläget Råå vid Öresund. Tiden är från slutet av 1800-talet till slutet av seklet som följer. Då förvandlas det ursprungliga efter hand till badort och så småningom till eftersökt boplats. Här kommer levnadsöden och livsvillkor läsaren nära. Grannskapet till havet präglar det mesta: lotsning, fiske, båtbyggnad, långsjöfart, rökeri, sillinläggning, segelmakeri, handel, snickeri, bageri … Kvinnorna, de talrika barnkullarna, männen och de äldre bor, arbetar och lever sida vid sida.

Det är Råå som är den magiska platsen, men det är Rååbornas liv som boken handlar om.

Otto von Friesen, själv bosatt på Råå, är författare, journalist, fotograf och kulturhistoriker. Han har skrivit bland annat Ord från spisen och Krukan från Raus, och varit redaktör för den lokala Museitidningen.

Otto von Friesen:
På segelmakarens tid
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021