Marcus Wallenberg 1899–1982

Marcus Wallenberg var den viktigaste företrädaren för den svenska industriella traditionen under 1900-talet. Han verkade från trettiotal till sjuttiotal, under det halvsekel då det svenska välfärdssamhället byggdes upp.

Att förvalta sitt pund är i första hand en beskrivning av ett livsverk. Frågan är om det överhuvudtaget går att skildra en människas liv, skilt från hennes verk. I Marcus Wallenbergs fall är det i varje fall otänkbart. Det är i sitt arbete han blir synlig som person, det är i det praktiska agerandet man kommer honom nära.

Marcus Wallenberg hade ett pund att förvalta från sina berömda förfäder, i form av ”namnet och banken”, Stockholms Enskilda Bank. Detta präglade honom från tidiga ungdomsår; hans bana var utstakad. Han sattes bokstavligen i lära hos pappan, Marcus Wallenberg Senior, ”Häradshövdningen”.

En viktig del i denna biografi är också skildringen av tidsepoken. Andra världskrigets utrikespolitik, det ideologiska klimatets skiftningar och det finansiella systemets regelverk bildar en nödvändig ram för förståelsen av Marcus Wallenbergs personliga historia.

Han bedrev under andra världskriget handelsförhandlingar och diplomati på högsta nivå, han ledde och rekonstruerade flera av Sveriges största företag och han verkade som bankman med moderna visioner. Hans insatser som bankman fick sin dramatiska kulmen vid samgåendet mellan familjebanken och Skandinaviska Banken.

Mot slutet av sitt liv kämpade han för att behålla greppet över Wallenbergsfären och att föra familjearvet vidare till följande generationer.

Ulf Olsson:
Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899–1982
Ekerlids Förlag
487 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000