I juli 1944 kom Raoul Wallenberg till den svenska legationen i Budapest med uppdraget att rädda ungerska judar undan förintelsen. Genom djärva ingripanden och med hjälp av svenska skyddspass lyckades han undsätta tusentals judar. Här skildras de dramatiska dagarna.

Författaren Alex Kershaw har även intervjuat överlevande som har Raoul Wallenberg att tacka för sina liv. De berättar om sina upplevelser under nazisternas och pilkorsarnas skräckvälde, historier som fördjupar bilden av Wallenbergs insats.

Wallenberg arresterades den 17 januari 1945 av de sovjetiska styrkor som intog Budapest och placerades i sovjetiskt fängelse. Hans vidare öde är ännu inte helt klarlagt. 2012 är det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes.

Alex Kershaw är brittisk journalist och författare. Han har skrivit en rad böcker om andra världskriget, bland annat Den längsta vintern och Djupets fångar.

Alex Kershaw:
Raoul Wallenbergs sista dagar
Natur & Kultur
Utkom i januari 2012

Recensioner i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet