Arkeologiska fynd kastar nytt ljus över stenåldern i Björlanda

Utgrävningen i Björlanda. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Utgrävningen i Björlanda. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseums arkeologer gräver just nu ut en bosättning från yngre stenåldern i Björlanda på Hisingen och har hittills hittat ett trettiotal fina skrapor av importerad flinta. Fynden kan ge ny kunskap om platsens förhistoria och stenåldersmänniskans kokgropar.

– Det är väldigt ovanligt att hitta några fynd och föremål alls i anslutning till en kokgrop. Vi har därför inte vetat så mycket om dem, mer än att det var här man lagade sin mat. Man eldade i gropen och kokade inlindat kött och fisk på upphettade stenar, säger Ulf Ragnesten, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Arkeologernas fynd i Björlanda berättar dock mer om både platsen och stenålderns kokgropar. Invid ett antal utgrävda kokgropar har nämligen en tillverkningsplats och omkring 35 flintskrapor grävts fram, vilket tyder på att dessa har använts vid tillredningen av mat. Flintskraporna kan också ha använts till träarbete eller för att skrapa små djurskinn eller fiskskinn som sedan blev till väskor eller kläddetaljer.

Fynden i Björlanda är också betydligt äldre och mer betydelsefulla än vad man tidigare trott. Tidigare har fynd från 0-400-talet e.v.t. hittats på platsen, vid sidan av enstaka stenåldersfynd. De nya fynden visar att detta varit en betydelsefull plats redan 2000 år f.v.t, under mellanneolitisk tid, att döma av fyndet av en tidstypisk flintyxa på tillverkningsplatsen.

– Det betyder att fornlämningen i Björlanda befolkats under större delen av förhistorisk tid, åtminstone från 4000 f.Kr. till 500 e.Kr, säger Ulf Ragnesten.

Onsdagen den 22 april välkomnas drop-in besökare vid fornlämningen klockan 10–15. Det ges möjlighet att se verktygen av flinta som grävts fram. De kommer att ligga avtvättade i en låda och handskar finns att låna finns på plats. Grävningsytan är avgränsad men det går att se hela platsen. En pedagog och arkeologer berättar mer om platsen, håller rekommenderat avstånd och använder sig av högtalare.

(2020-04-21)