Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

Regeringen har beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet i boken Om detta må ni berätta. Det blir även mer pengar till hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

Förstärkningen om 1 miljon kronor för utbildningsinsatser är öronmärkt för hågkomstresor och utbildningsinsatser för skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att fler elever och lärare ska kunna att delta i en hågkomstresa och nå skolor och elever som annars tenderar att i lägre uträckning delta i sådana resor.

Boken Om detta må ni berätta kom ut i sin första version för över 25 år sedan och har genom åren spelat en viktig roll för att bygga bred kunskap om de brott mot mänskligheten som begicks under Förintelsen. För att säkerställa att bildningen om Förintelsen fortsätter att vara aktuell, uppdaterad och ändamålsenlig för vår tid ger regeringen i uppdrag till Forum för levande historia att senast den 30 april 2024 lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av bokens budskap.

– När man åker på en hågkomstresa, som eleverna här i Akalla fått göra, får man se med egna ögon vad hatet mot judar, romer och andra grupper kan leda till. Det skakar om. Man blir ett vittne själv. Om vi ska lyckas trycka tillbaka antisemitismen krävs kunskap och förståelse. Inga barn och unga i Sverige ska ärva tidigare generationers fördomar, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Regeringen ser bildning som en allemansrätt – det gäller även bildningen om ett av de mörkaste kapitlen i vår historia. Det är grundläggande för vår demokrati att alla har kunskap om både Förintelsen och om de mekanismer som föregick den. Därför är det två viktiga och framåtsyftande beslut som vi presenterar idag, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

(2024-02-09)

Se även 20 år av levande historia (2023-06-17)