I meterdjup fuktig och syrefattig lera har arkeologer hittat 1700 år gamla träföremål, de äldsta träfynden som gjorts i Sverige. Fynden har gjorts vid Älvängen norr om Göteborg och de berättar mer i detalj om hur bondens vardag såg ut under järnåldern. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/2397527