Dalahäst funnen vid utgrävning i Falun

Dalahästen. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer

Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer

En dalahäst har hittats vid en arkeologisk undersökning i Falun. Hästen påträffades under utgrävningen av Prästgårdshyttorna där man arbetade med kopparhantering från medeltiden fram till 1800-talet.

Det var vid vattenkraftkonstruktioner avsedda för driften av kopparhyttor som den lilla hästen grävdes fram. Vattnet i Hyttbäcken drev de så kallade Prästgårdshyttorna, med anor från medeltiden, som nu undersöks av Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Trähästar har tillverkats sedan åtminstone 1100-talet, men det var i början av 1800-talet man började måla dem i Dalarna. Vid världsutställningen i New York 1939 blev dalahästen världsberömd. Dalarnas museum i Falun har en stor samling äldre dalahästar. Den nu funna dalahästen verkar vara rödmålad, med sadel, man och remtyg i en mörkare färg. Den tycks även ha dekor i en ljus färg. Preliminärt kan fyndet dateras till 1800-talet, och denna dalahäst kan alltså höra till de äldre bemålade.

Sverige var världsledande inom kopparproduktionen under 1600-talet och spåren efter dessa arbetsplatser och människorna som arbetade med kopparhanteringen finns fortfarande kvar i Falun. Arkeologerna undersöker i sommar delar av de gamla Prästgårdshyttorna som var belägna längst med Hyttbäcken. De uppfördes på medeltiden och drevs fram till mitten av 1800-talet.

(2020-07-11)