Var låg den egentliga Wij-platsen i Hamrånge? Ulla Sundström, forskande religionshistoriker, tog med ett gäng intresserade för att söka platsen för den vikingatida tingsplatsen som skall finnas i bygden. [Arbetarbladet]

https://www.arbetarbladet.se/artikel/de-soker-tingsplatsen-fran-vikingatiden