Rekordhögt förtroende för museerna

SOM-institutets förtroendeundersökning visar att allmänheten har fortsatt högt förtroende för museerna. Årets mätning visar en ökning från +59 till +72 i förtroendebalans jämfört med förra årets siffror.

Resultatet backas upp av de svenska museicheferna där en övervägande majoritet vittnar om positiv återkoppling och starkt förtroende från publiken, enligt en ny rapport från branschorganisationen Sveriges Museer.

– Här kan vi verkligen prata om museicred! SOM-institutets undersökning visar på ett rekordhögt förtroende för museerna, en siffra som ingen annan bransch kan mäta sig med. Det är ett toppbetyg på Sveriges alla museer, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer.

Museernas förtroendebalans +72 i kan jämföras med Folkhälsomyndigheten som får siffran +57 och sjukvården +50 i de senaste mätningarna.

Vad är det då som bygger detta förtroende? I rapporten möter vi svenska museichefer som kommer till tals om publikens återkoppling till verksamheten, indikationer på det höga förtroendet, vad som bygger trovärdighet – men också om hur de uppfattar det politiska engagemanget kring museernas arbete.

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. Måttet som anges är förtroendebalans bland dem med åsikt i frågan.

Rapporten Förtroendebalans +72 och läget i landet enligt 82 museichefer kan laddas ned från Sveriges Museers hemsida.

(2023-08-08)

Se även Högt förtroende för museer (2022-07-07)