Rekordmånga historiker möts i Göteborg

Den 5–7 maj samlas över 500 historiker från hela landet i Göteborg. Årets upplaga av Svenska Historikermötet lockar rekordmånga deltagare som ska presentera och diskutera aktuell forskning. Huvudtemat är Historia i Sverige – fångad i nationen?

Allt sedan ämnet historia etablerades som vetenskap under 1800-talet har fokus till stor del legat på nationen och nationalstatens historia. Något som har inneburit att perspektiven ibland blivit onödigt snäva, även om intresset för nationen också lett till skapandet av ett flertal nationella arkiv som varit värdefulla inom den svenska historieforskningen.

Temat Historia i Sverige – fångad i nationen? har valts för att reflektera över de nationella traditioner och geografiska tolkningsramar som präglat den historiska vetenskapen.

– Globaliseringen ställer historikerna och historiens roll i samhället inför nya utmaningar. Att inte längre se nationalstaten som den grundläggande aktören öppnar också perspektivet mot frågan om regioner och dess särart. Svensk historia är inte densamma överallt i landet, säger professor Maria Sjöberg vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

I den nationellt identitetsskapande och legitimerande historieförmedlingen spelar museerna en avgörande roll. Precis som i fråga om forskningen finns det både fördelar och nackdelar med den inriktningen.

– Vi kommer att lägga stor tonvikt på att diskutera museernas historieförmedling, säger professor Thomas Lindkvist vid Institutionen för historiska studier. Kanske måste museerna ta ett större ansvar när det gäller vilken historia de för ut.

Svenska Historikermötet 2011 arrangeras av Svenska historiska föreningen tillsammans med Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Bland deltagarna märks kvinnohistorikern Christina Florin, idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi (känd från radioprogrammet Tankar för dagen), etnologen Birgitta Svensson, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och den norske historikern Knut Kjeldstadli.

Svenska Historikermötet är en vetenskaplig konferens men både journalister och allmänhet är välkommen att delta.

(2011-05-03)