Resan fram och tillbaka

Historiska museet
9 april 2011 – våren 2012

Den 9 april öppnade en utställning för barn om forntider och framtider på Historiska museet i Stockholm. Här får man bland annat se spår av barn från förr, undersöka väggmålningar med ficklampa, besöka den excentriske samlarens rum, resa framåt i tiden och spela nyproducerade spel, gjorda i den allra senaste digitala tekniken.

– Det är en utställning där barns fantasi möter vetenskap och konst, säger utställningsproducent Mathias Strömer på Riksutställningar.

Foto: Christer Åhlin/SHM

Med hjälp av digital teknik kan man pröva olika identiteter och kläder.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Resan fram och tillbaka är en upptäcktsresa i forntider och framtider som riktar sig till barn 6-11 år. Utställningens värld påminner dels om en resa i den svenska naturen, dels om en resa över tid – från morgon till natt och från forntider till framtider – och från jordens kärna till rymden. I miljöer skapade av konstnärer får man klättra och upptäcka gömda väggmålningar, besöka den excentriska konstnärens och samlarens rum, uppfinna verktyg, resa framåt i tiden – och mycket mer. Här samsas det senaste inom digital spelteknik och media med vetenskapliga tolkningar och spännande berättelser från forntids- och framtidsexperter.

Vetenskapsmannens rum. Foto: Christer Åhlin/SHM

Vetenskapsmannens rum fyllt av föremål från olika tider:
modeller, målningar, fornfynd och insamlade
föremål.
Foto: Christer Åhlin/SHM.


Tre konstnärer och en konstnärsgrupp med vitt skilda uttrycksmedel har skapat rumsliga konstverk i utställningen. Det är Fredrik Söderberg som bland annat är känd för att utforska konstens koppling till det ockulta, Anna Svensson som skapat flera offentliga konstverk i Stockholm, den amerikanska konstnären Rachell Sumpter och konst- och designgruppen Kollektivet Livet.

Konstnärer och formgivare har tagit hjälp av barn i arbetet med utställningen. Vid åtta tillfällen har en barngrupp träffat olika representanter för utställningen och gett tips och råd. Barnen har bland annat fått prova ut vilka verktyg som ska finnas med i utställningen, rita förslag på forntids- och framtids mönster och prova olika former av teknik.

– Det är ovanligt att barn involveras på det här sättet, säger Mathias Strömer. Vi hoppas att här banar väg för ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till barn i utställningssammanhang.

Surface Board. Foto: Christer Åhlin/SHM

På ett surface board får besökaren spela ett matspel
och lära sig om vad man åt på stenåldern.
Foto: Christer Åhlin/SHM.


Resan fram och tillbaka
har producerats av Historiska museet och Riksutställningar i samarbete med Institutet för Framtidsstudier. Utställningen visas på Historiska museet till våren 2012 och därefter fortsätter den landsomfattande turnén fram till 2014.