Kulturarv försvinner när fritidshus blir bostad

Den starka trenden att göra om fritidshus till permanentbostäder märks på många håll runt om i landet. I samband med detta riskerar en viktig kulturskatt att gå förlorad. I maj utkommer en ny skrift med syfte att värna om fritidshusens bevarande.

Läs artikeln på Dagens Nyheter

(2011-04-24)