Den starka trenden att göra om fritidshus till permanentbostäder märks på många håll runt om i landet. Men i samband med detta riskerar en viktig kulturskatt att gå förlorad, i maj utkommer en ny skrift med syfte att värna om fritidshusens bevarande. [DN]

https://www.dn.se/ekonomi/kulturarv-forsvinner-nar-fritidshus-blir-bostad/