Restaureringskonstens historia

Restaurerade byggnadsverk säger ofta mer om den tid de restaurerats i än om den tid som de en gång uppförts i. Hur och varför man restaurerar byggnader har att göra med vilken historia man väljer.

Restaureringskonstens historia avspeglar olika epokers mentalitet och hur enskilda stater och makthavare vill manifestera sig och sin tid. Vi möter olika förhållningssätt och ser hur olika värderingar kommer igen. Arkitekter i var tid träder fram på ett nytt sätt.

Det här är första gången som det ges en samlad bild av restaureringskonstens historia. Boken behandlar restaureringskonsten i dess kulturhistoriska sammanhang från begynnelsen under 1600-talet och 1700-talet fram till idag. Den vänder sig inte bara till specialister utan i hög grad till var och en som önskar bredda sin syn på byggnadskonst och samhällshistoria.

Författaren och professorn i arkitekturhistoria, Fredric Bedoire, tar oss med på en resa med start i 1600-talets Västergötland och Dalarna, nyantikens Rom och Aten, romantikens England och det rationalistiska Frankrike. Ändstationerna under 2000-talet är såväl Berlin och Bosnien som Stockholm och Härnösand. Efter resan väcker de historiska monumenten och byggnaderna nya frågor: Vad är ursprungligt? Vad är ändrat, vad har tagits bort och vad har tillkommit? Och varför?

Fredric Bedoire är professor emeritus i Arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han är en välkänd författare i arkitektur och kulturhistoriska ämnen och har skrivit böcker som Guldåldern. Slott och politik i 1600-talets Sverige (Augustnominerad), Stockholms byggnader och När guldet blev till järn om brukspatronen Jean Bedoire.

Fredric Bedoire:
Restaureringskonstens historia
Norstedts
Utkom 2013