Sjuksköterskan och fackföreningsledaren Gerda Höjer

Gerda Höjer var vid mitten av 1900-talet den kanske mäktigaste kvinnan i svensk fackföreningsrörelse. Boken Syster Gerda skildrar hennes liv och gärning under åren som flickskoleelev vid Åhlinska skolan, tiden vid Röda Korsets sjuksköterskeskola, det strängt reglerade livet som röntgensjuksköterska på Maria sjukhus och pionjärarbetet och de olika topposterna inom fackföreningsvärlden och politiken.

Anna Götlind berättar också om Gerda Höjers betydelsefulla internationella uppdrag och de resor och kontakter detta förde med sig. Fram växer bilden av en kraftfull och dynamisk ledargestalt. Ständigt på väg och jämt i arbete verkade hon för att förbättra villkoren för landets yrkeskvinnor, och då speciellt en stor och viktig men i vissa avseenden osynlig yrkesgrupp i folkhemmets Sverige: sjuksköterskorna.

Genom att ställa sig bredvid Gerda Höjer och blicka ut mot hennes samtid berättar Anna Götlind också om viktiga samhällsförändringar, om kvinnors rättigheter och möjligheter och om hur sjuksköterskeyrket steg för steg omvandlades från ett kall till en profession.

Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet med särskilt intresse för mikrohistoria. Hon har skrivit Handbok i konsten att skriva mikrohistoria och Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid.

Anna Götlind:
Syster Gerda – sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer
Appell Förlag
Utkom 2021