Stockholms byggnader

Med Stockholms byggnader har Stockholmsvandraren en vägvisare till huvudstadens skiftande byggnader och stadsbild. Med boken i hand kan man lätt finna information om en byggnad man råkar stanna inför eller lägga upp en arkitektonisk upptäcktsfärd genom några intressanta delar av staden.

Mer än 850 byggnader och anläggningar presenteras i korta beskrivningar. De flesta (ungefär 500) åtföljs av nytagna fotografier. Kartor, ordförklaringar och utförliga register gör boken lätt att hitta i. Några inledande kapitel presenterar Stockholms bebyggelseutveckling och byggnadskonst.

Stockholms byggnader utkom första gången 1973 och har sedan utkommit i flera upplagor. Detta är en ”omarbetade och ny version”.

Fredric Bedoire är professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Konst­högskolan i Stockholm samt författare till ett flertal böcker, bland annat Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige.

Fredric Bedoire:
Stockholms byggnader. Arkitektur och stadsbild
Norstedts
Utkom 2012