Tyska orden har satt tydliga spår i den historiska utvecklingen av staterna runt Östersjön. Orden grundades av köpmän från Bremen och Lübeck under belägringen av Acre, men inriktade snart hela sin korsfararinsats på östra Europa.

En viktig grundpelare i strategin var att bygga borgar som stödjepunkter för aktiviteterna i ett område. Första steget var ofta att bygga en försvarsanläggning av trä, som efterhand byggdes ut till stora – ibland enorma – borgar av sten och tegel. Flera av dessa byggnadsverk finns kvar ännu i dag.

Boken Riddarborgar runt Östersjön ger insikt i hur Tyska orden och dess borgar utvecklades och hur detta påverkade utvecklingen i till exempel Preussen, Polen, Litauen och Livland, nuvarande Estland och Lettland, och därför också länderna i Norden.

I ett särskilt kapitel beskrivs svenska kungaborgar i Östergötland och Småland samt på Öland och Gotland.

Riddarborgar runt Östersjön ingår i serien Medeltida borgar. Första volymen – Ointagliga, belägrade och attackerade – utkom tidigare under året.

Stephen Turnbull & Alex Svensson:
Medeltida borgar. Del 2. Riddarborgar runt Östersjön
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Utkom 2011