Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner till kulturmiljövård

Komministerbostället i Råshult fick del av förra årets bidrag. Foto: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Komministerbostället i Råshult fick del av förra årets bidrag. Foto: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Riksantikvarieämbetet har fördelat 299 miljoner kronor till kulturmiljövård runt om i landet. Den största delen, närmare 288 miljoner, tilldelas länsstyrelserna som sedan delar ut bidrag till olika kulturmiljövårdande insatser. Länsstyrelserna kan också använda delar av medlen i egen regi, till exempel för att göra fornlämningar mer tillgängliga eller för att ta fram olika typer av kunskapsunderlag.

– Jag är väldigt glad för att vi i år har kunnat dela ut drygt 30 miljoner mer till länsstyrelserna jämfört med förra året. Dessa pengar har oerhört stor betydelse för att vårda och synliggöra fornlämningar och kulturhistorisk intressant bebyggelse runt om i landet. Samtidigt skapar de möjlighet för alla att förstå och uppleva olika kulturmiljöer, säger vikarierande riksantikvarien Susanne Thedéen.

Mest pengar går till Västra Götalands län (27,6 miljoner kronor) följt av Stockholms län (21,4 mkr) och Skåne län (19,1 mkr). Riksantikvarieämbetet reserverar 11,3 miljoner för egna åtgärder.

(2024-03-30)