Stöd till film om småländsk industrihistoria

Regeringen har i dag beslutat att ge bidrag till Filmandan i Småland AB. Bolaget får ett bidrag på 200 000 kronor för att genomföra filmprojektet Miraklet i Småland.

Långfilmsprojektet Miraklet i Småland handlar om att levandegöra svensk industrihistoria och samtidigt dokumentera småföretagandet i sydvästra Småland under åren 1939–1990. Spelfilm är ett intressant sätt att skildra den industrihistoriska utvecklingen. Syftet med detta projekt är att bl.a. fördjupa bilden av ”småföretagarandan” i Småland och visa på hur människorna byggde upp sina företag på entreprenörernas egen hemmaplan.

Bidraget ingår i den särskilda satsningen på industrisamhällets kulturarv.

Regeringen beslutade också att tilldela föreställningsverksamheten vid Drottningholms slottsteater sommaren 2004 ett engångsbidrag på 1 miljon kronor. Drottningholms slottsteater, en unik 1700-tals teater, ger sommartid föreställningar av tidstrogen opera och balett. Huvudman för teatern är Stiftelsen Drottningholms teatermuseum.

(2004-01-15)