Dansarna från Bökeberg

Dansarna från Bökeberg presenterar en arkeologisk utgrävning av en boplats från jägarstenåldern på ett nytt och otraditionellt sätt. I närheten av boplatsen låg den gamla festplatsen i Bökeberg där mången skåning dansat och strax intill upplevde Hjalmar Gullberg sina sista år. Kombinationen av stenåldern, dansbanan och det rika kulturlandskapet har inspirerat arkeologen Per Karsten till en vederhäftig, poetisk och vacker bok som även sätter vetenskapliga ”sanningar” i ny belysning.

Boken vänder sig till såväl yrkesverksamma arkeologer som till studenter, Svedalabor och envar som har intresse av att lära sig mer om dem som redan för sjutusen år sedan levde, jagade och dansade vid Bökeberg.

Dansarna från Bökeberg innehåller även bidrag av Mats Eriksson, Ola Magnell och Mats Regnell. Boken är följsamt och originellt formgiven av Thomas Hansson med föremålsillustrationer i världsklass av Björn Nilsson.

Per Karsten:
Dansarna från Bökeberg. Om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut
Riksantikvarieämbetet
191 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2001