Riksantikvarieämbetet öppnar bildskatt på nätet

Riksantikvarieämbetet har nu avslutat den första etappen av att digitalisera sitt stora fotomaterial och göra det tillgängligt på Internet. I databasen Kulturmiljöbild finns över 40 000 fotografier tagna från slutet av 1800-talet och fram till idag.

Bilderna i Kulturmiljöbild består dels av fotografier från senare års fotoprojekt, dels av digitaliserade bilder från Riksantikvarieämbetets arkiv. Här kan man söka efter intressanta byggnader, kyrkor, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och andra kulturmiljöer. Bland bilderna finns också ett stort antal flygfoton.

Syftet har varit att göra bilderna tillgängliga för så många som möjligt. Forskare, journalister, studenter och skolelever är några av målgrupperna. Alla bilder kan beställas för publicering på sammas sätt som från en bildbyrå.

Bengt A Lundberg är chef för Riksantikvarieämbetets fotoenhet, som har lagt ned mycket arbete på utvecklings- och bevarandefrågor kring fotodokumentationen. Han ser flera fördelar med Kulturmiljöbild.

– Förutom att bilderna blir lättillgängliga, minskar slitaget på originalen. Förhoppningsvis har de digitaliserade bilderna också en längre livstid jämfört med tidigare lagringssätt, säger Lundberg.

Fotoenheten arbetar med strategisk fotografering, där motivområden dokumenteras professionellt beroende på Riksantikvarieämbetets aktuella uppdrag. De senaste motiven i Kulturmiljöbild är till exempel industriminnen, världsarv och den moderna bostadsbebyggelsen. Kulturmiljöbild är på så sätt en levande databas där nyfotograferat material ständigt strömmar in. Riksantikvarieämbetet planerar att på sikt också kunna länka bilddatabasen till information i andra register, till exempel fornminnesregistret.

Kulturmiljöbild finns här.

(2002-01-02)