Riksantikvarieämbetet överklagar hävt byggnadsminne

Riksantikvarieämbetet överklagar länsstyrelsens beslut att häva byggnadsminnesförklaringen av Fryxellska skolans gymnastikhus i Västerås. Ett byggnadsminne har aldrig tidigare hävts på liknande grunder och därför vill Riksantikvarieämbetet nu pröva beslutet.

Beslutet att häva byggnadsminnesförklaringen togs av länsstyrelsen i Västmanlands län på framställan av Västerås kommun. Som bakgrund till beslutet anges de kostnader som en flytt och en upprustning av byggnaden innebär. Riksantikvarieämbetet anser att det är ett anmärkningsvärt beslut, särskilt som kommunen endast för två år sedan godkände byggnadsminnesförklaringen.

– Det kulturhistoriska värdet av byggnaden är lika stort idag som när den byggnadsminnesförklarades för två år sedan. Att en kommun ber att få slippa sitt åtagande efter bara två år är ovanligt. Som ägare till ett byggnadsminne måste en kommun anses ha ett extra stort ansvar, säger Sven Göthe på Riksantikvarieämbetet.

I överklagandet begär Riksantikvarieämbetet att få anstånd med att närmare utveckla sin talan, bland annat för att få tillfälle att ta del av det underlag länsstyrelsen haft för sitt beslut och i övrigt det underlag kommunen har åberopat för att byggnadsminnet skulle hävas.

(2001-12-20)