Arbetslivsmuseer får åtta miljoner kronor

Femörefortets fyrvaktarbostad. Foto: Lars Dahlbom

Femörefortets fyrvaktarbostad. Foto: Lars Dahlbom

Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. Det är en höjning av anslaget med två miljoner kronor jämfört med tidigare. I år har 88 projekt över hela landet beviljats bidrag.

– Ideella krafter i hela landet gör fantastiska insatser för att bevara och förklara industrisamhällets kulturarv. Därför känns det särskilt roligt att vi i år har möjlighet att fördela en större summa pengar än tidigare till de här verksamheterna, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna. Pengarna som ska stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. I år inkom 195 ansökningar. 88 projekt runt om i hela landet får dela på de åtta miljoner kronorna. Förra året beviljades 76 ansökningar.

Bidragstagarna går att finna från Garverimuseet i Simrishamn i söder till Drängsmarks byaförening i Kåge i norr. Bland de beviljade projekten finns allt ifrån gruv-, flyg-, och fängelsemuseum till ångbåtsföreningar och smedjor. Se hela listan på alla som får bidrag på www.raa.se

(2016-06-07)