Nordiska museets bildskatt på digitalt museum

Nu görs Nordiska museets fotografier och föremål tillgängliga på DigitaltMuseum i samarbete med flera andra svenska museer. Det digitala museet har för närvarande över 41 000 sökbara bilder.

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet skildrar liv i Sverige från 1523 till våra dagar och rymmer idag mer än en och en halv miljon föremål, fem miljoner fotografier, 250 000 böcker och tidskrifter och 4 000 hyllmeter arkivmaterial. Traditionellt har samlingarna framför allt presenterats i utställningar och böcker där endast ett mindre urval kunnat komma med. Mycket material har därför sällan eller aldrig visats upp för en bredare publik. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera detta material och göra det tillgängligt.

Målet med DigitaltMuseum är att ge en intresserad allmänhet möjlighet att ta del av museisamlingarna på ett enkelt sätt, oberoende av tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna på det sättet lättare ska kunna användas för studier, undervisning och bildsökning och databasen fylls kontinuerligt på med fler fotografier och föremål.

På DigitaltMuseum kan man söka i samlingar från kända fotografer som K. W. Gullers, Kerstin Bernhard och Gunnar Lundh eller utifrån teman som till exempel arbete, barn, mat, mode eller tidsanda. Det går också att beställa bilder i högupplösta versioner. Totalt finns över 41 000 foton varav Nordiska museet bidragit med 1 658.

DigitaltMuseum är ett samarbete mellan flera svenska museer och webbtjänsten drivs. Webbadressen är digitaltmuseum.se

(2009-10-26)