Nationell uppslutning ska stoppa stölder i kyrkorna

Länsstyrelser, tull, polis, kyrkan, Riksantikvarieämbetet och museer är överens om att stölderna av kyrkliga inventarier måste stoppas. Som en första åtgärd kommer ett register över stulna föremål att upprättas.

Representanter från polisen, länsstyrelserna, Statens Historiska museer, Tullverket, länsmuseer, Svenska kyrkans församlingsförbund och stiften var inbjudna till ett seminarium på Riksantikvarieämbetet under torsdagen. Syftet med mötet var att kartlägga problematiken och diskutera vad som kan göras för att stoppa stölderna av kulturföremål ur landets kyrkor.

– Det är många parter som är berörda här. Riksantikvarieämbetet ordnade seminariet för att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte. Men det är viktigt och nödvändigt att alla inblandade tar sitt ansvar så att brott kan förebyggas och klaras upp, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

Det som bland annat framkom under dagen var att det inte finns något heltäckande register över stulna föremål. Under mötet tog dock Svenska kyrkans församlingsförbund initiativet till att upprätta ett sådant. De kommer att sammankalla till ett möte under våren med berörda parter. Registret kan distribueras till bland andra pantbanker och antikvitetshandlare för att på så vis minska olaglig handel av kulturföremål. Registret skall även vara tillgängligt för tull och polis för att hjälpa dem i sitt arbete.

Vad som även framkom var att det är viktigt att kunskapen om vilka kulturhistoriskt värdefulla föremål som finns i kyrkorna ökar i församlingarna och bland allmänheten. Det är även viktigt att säkerhetstänkandet förbättras.

Under de senaste åren har framförallt norrlandslänen varit hårt drabbade av stölder och föremålen har försvunnit spårlöst. Förr var det i huvudsak silverföremål som stals. Idag är det en mer planerad brottslighet där alla föremål av kulturhistoriskt värde stjäls. I de flesta fall är föremålen spårlöst försvunna.

(2004-02-21)