Rikshushållaren Gunnar Sträng

Ingen annan politiker i svensk historia har suttit i regeringen lika länge som Gunnar Sträng – 31 år, varav 21 år som finansminister. I dag ses han som en ikonisk ledare inom socialdemokratin. Men vem var Gunnar Sträng? Vad drev honom och hans politiska arbete?

I biografin Rikshushållaren ges en inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och gärning, i både med- och motgång. Författaren Anders L. Johansson hade ett ingående samarbete och förde många samtal med Gunnar Sträng under hans sista levnadsår.

Utöver omfattande arkivforskning bygger boken på de hundratals privata brev, almanackor, skrivna tal och tidigare helt okänt material som Sträng, kort före sin död, överlämnade till författaren.

Anders L. Johansson har under många år varit adjungerad professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Rikshushållaren är hans andra bok om Gunnar Sträng.

Anders L. Johansson :
Rikshushållaren. Gunnar Sträng 1906–1992
Bokförlaget Atlas
Utkom 2018