En djupdykning i svensk badkultur

Synen på, respekten för och tron på vattnets förmåga att både rädda liv och ta liv har förändrats genom historien.

Boken Bara bad är en tidsresa genom svensk badkultur och brunnsdrickande. Här får vi fascineras av människans beteende, påhittighet och ibland också galenskap kopplat till vatten och hälsa. Vi får ta del av de stora kontrasterna mellan de rikas högtidliga brunnsdrickande till de fattigas enkla badbalja i hemmet eller bad utomhus med risk för att drunkna.

En av 1600-talets rikaste män, Gustaf Soop, gör ett fynd som blir startskottet för kurorten Medevi Brunn och också en helt ny era i Sverige. Baderskor och badtjänare börjar skrubba svenskarna rena. En berättelse som mynnar ut i dagens gigantiska simhallar.

Författaren går, med Linköpings badinrättningar som röd tråd, på djupet i ämnet men skriver också underhållande och lättsamt om en badkultur som går mycket långt tillbaka i tiden i vårt land.

Sofie Berlin har arbetat med journalistik och kommunikation i många år, bland annat på SVT och Östgöta Correspondenten.

Sofie Berlin:
Bara bad. En djupdykning i svensk badkultur
Votum Förlag
Utkom 2024