Den första översiktliga boken i kvinnohistoria kommer nu i reviderad utgåva. Tusen svenska kvinnoår bygger på kvinnohistorisk forskning som presenteras i en populär och lättillgänglig form.

Den svenska kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbel-arbetande; hon har både arbetat i produktionen och haft ansvaret för barnens omvårdnad. När männen drog ut i krig övertog kvinnorna dessutom mycket av deras arbete.

I Tusen svenska kvinnoår står kvinnors arbete i fokus. Här möter vi ett myller av mjölkdejor, gruvpigor, driftiga änkor, postmästarinnor, konserverade prästfruar och strejkande kexarbeterskor.

Tusen svenska kvinnoår sträcker sig från runstenarnas tid fram till 2000-talet. Boken är populärvetenskaplig och vänder sig till alla som är intresserade av historia och av kvinnans roll i historien. Levande och begripligt berättar den om kvinnors insatser som blivit synligt bl.a. genom de senaste tjugo årens livaktiga kvinnohistoriska forskning.

Första upplagan av boken utkom 1996 och såldes snabbt slut. Sedan dess har boken tryckts till ett par gånger. Behovet av kvinnohistoriska verk var och är fortfarande stort. I denna nyreviderade utgåva presenteras även senare års resultat av kvinnohistorisk forskning.

Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg:
Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid
Prisma
211 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i september 2002