Unikt medeltida runfynd i Norrköping

Blyföremålet med runor. Foto: Arkeologerna, SHMM.

Foto: Arkeologerna, SHMM.

Ett runt blyföremål med inristade runor låg gömt i åkern i Östra Eneby i Norrköping. Föremålet är unikt för Östergötland och hittades under de pågående utgrävningarna av prästgården.

– Det är ett mycket ovanligt fynd, säger arkeologen Karin Lindeblad.

Det är i samband med de pågående utgrävningarna på prästgården i Östra Eneby i Norrköping som de ristade runorna hittades på en av gårdstomterna. Metalldetektorn gav en kraftig signal och det runda, tunga blyföremålet låg ytligt i åkermarken. På ena sidan fanns prydliga rader med runor och på den andra sidan ristningar och ett eller flera kors. De fem raderna är svårtolkade men en del av texten kan tolkas som ”komma oskadd från förbannelserna” eller möjligen ”från banemännen”. Kanske användes det som någon form av skydd under medeltid.

– Det finns liknande föremål från Köpingsvik på Öland men de ser inte riktigt likadana ut och det är mycket ovanligt att hitta i Östergötland, säger Karin Lindeblad på Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Utgrävningen på den gamla prästgården i Östra Eneby har pågått i lite drygt en vecka men redan nu har Arkeologerna hittat en stor mängd föremål. Det handlar om medeltida mynt, medeltidskeramik och krukor från 1600-talet.

– Man kan se att det finns två faser här, den ena går tillbaka till medeltiden med både föremål och medeltida strukturer under marken och den andra är från 1600-talet när man kan se prästgården utritad på kartan, säger Lindeblad.

Hon tycker att platsen i sig är fascinerande med gamla kulturväxter och en lång odlingshistoria.

– Nu ska det bli spännande att fortsätta att se vad vi hittar mer, säger hon.

Utgrävningarna i Östra Eneby pågår under april-maj.

(2018-04-24)