Riksförbundet Sveriges museer har under museernas vårmöte i Göteborg valt en ny ordförande för förbundet. Ny ordförande är Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer. Nyvalda i styrelsen är Stina Westerberg vid Statens musikverk, Yvonne Hagberg som är ordförande vid Kalmar läns museum och Peter Österlin från Malmö Museer.

– Riksförbundet Sveriges museer har en viktig roll som samlande aktör för den svenska museisektorns gemensamma intressen. Jag ser fram emot att driva på arbetet med att stärka museernas roll i samhället, säger Robert Olsson, ny ordförande i Riksförbundet Sveriges museers styrelse och överintendent vid Statens maritima museer.

De svenska museerna har ungefär 18 miljoner besök årligen. Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör när det gäller bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 180 medlemsmuseer.

– Det finns många viktiga och aktuella frågor för Riksförbundet Sveriges museer. Därför känns det stimulerande att vi har en så kompetent och engagerad styrelse, säger generalsekreteraren Mats Persson.

Riksförbundets styrelse består efter årsmöte av ordförande Robert Olsson (överintendent vid Statens maritima museer), vice ordförande Yvonne Hagberg (ordförande Kalmar läns museum), kassör Helena Westin (museichef Polismuseet) och sekreterare Ann-Charlotte Backlund (museichef Stockholms Stadsmuseum) samt ledamöterna Ing-Marie Munktell (museichef Museum Gustavianum), Maria Jansén (museichef Östergötlands museum), Stina Westerberg (Statens musikverk) och Peter Österlin (Malmö Museer).