Kulturparken Småland Årets museum 2012

Kulturparken Småland i Växjö har utnämnts till Årets museum 2012. Museet belönas för ”ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och utställningar till en flexibel helhet med fokus på publiken”. Bakom utmärkelsen, som delas ut för sextonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Kulturparken Småland har på ett spännande och djärvt sätt blivit en tydlig och populär aktör i sin region. Museet fokuserar på publiken och besöken ökade kraftigt under 2011, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Kulturparken Småland är ett nytt fenomen bland Sveriges museer. Museet är ett aktiebolag som samordnar och utvecklar kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Bolaget driver flera kulturella mötesplatser, Smålands museum, Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum södra Småland och ångaren Thor.

Kulturparken Smålands utvecklingsarbete fokuserar bland annat på tillgänglighet och dialog. Arbetet har resulterat i att museet har nått nya målgrupper och ökat antalet besökare. Utmaningen för 2012 blir att slutföra storsatsningen ”Kulturarvscentrum södra Småland”, där både forskare och allmänhet har tillgång till samlingar, arkiv och bibliotek under ett och samma tak.

Utmärkelsen Årets museum 2012 delades ut under museernas vårmöte i Göteborg. Priset består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom. Det delades ut för sextonde gången.

Juryns motivering löd:

”En ny typ av kulturarvsaktör har sett dagens ljus i Sverige! Årets museum 2012 tilldelas priset för ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och utställningar till en flexibel helhet med fokus på publiken! Nya arbetsmetoder och en vilja till öppenhet har knutit nya målgrupper till kulturarvsarbetet och ökat besökstalet med hela 40 procent!”

Årets jury bestod av Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, Ulrica Grubbström, Svenska ICOM, Tron Wiegeland Nielsen, generalsekreterare för Norges museumsförbund, Berit Högman, ordförande i riksdagens kulturutskott och Berit Svedberg, kulturdirektör i Stockholms stad.

Övriga nominerade var Marinmuseum i Karlskrona och Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.

Tidigare pristagare
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

2012-03-29)