”Röhsska speglar inte längre det som händer”

Ingången till Röhsska museet. Foto: Röhsska museet

Foto: Röhsska museet

Efter flera år av arbetsmiljöproblem fattades beslutet att Röhsska museet i Göteborg ska hålla stängt i 15 månader. Hela verksamheten ska ses över och personalen har erbjudits frivilliga avgångsvederlag. Nu väcks frågan om hur förändringarna påverkar museets position i Designsverige.

Läs artikeln på Kulturnytt

(2017-02-05)