Joakim Malmström ny chef för Naturhistoriska riksmuseet

Joakim Malmström. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Joakim Malmström. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Regeringen har utsett Joakim Malmström till ny överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet.

– Det känns oerhört spännande att få möjligheten att leda Naturhistoriska riksmuseet. NRM har en fantastisk publik verksamhet som jag och många besökare med mig uppskattar. Lika lockande för mig är vetskapen om att det vid NRM bedrivs forskning av högsta klass, samtidigt som museets samlingar är en ovärderlig forskningsinfrastruktur. Jag ser med stor förväntan fram emot att få lära känna myndigheten närmare och i dialog med medarbetarna se hur vi ytterligare kan stärka och utveckla NRM för framtiden, säger Joakim Malmström.

Joakim Malmström är i dag universitetsdirektör och chef för den centrala universitetsförvaltningen, med tolv avdelningar och drygt 600 anställda tjänstemän, vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit universitetets planeringschef och före detta kanslichef vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Han disputerade år 2006 vid Uppsala universitet, på en doktorsavhandling i historia.

Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Museet ska bland annat vårda, förteckna och tillgängliggöra de samlingar som anförtrotts myndigheten.

(2017-02-04)